הגבלת אחריות

הגבלת אחריות

חברת פלפל סידס בע"מ מתחייבת כי בעת האריזה הזרעים הכלולים באריזה זו  תואמים את אשר  נקבע על פי התקן הבינלאומי.

מעבר לאחריות זו, פלפל סידס איננה נושאת כל אחריות נוספת. כל הסיכונים הכרוכים בשימוש בזרעים יילקחו אך ורק על ידי הקונה או המשתמש.

תמונה שתוצג ע"ג האריזה הינה להמחשה בלבד.

הסעד הבלעדי של משתמש/קונה לכל אובדן, נזק או הוצאה הנובעים משימוש בזרעים מוגבל לסכום השווה למחיר הרכישה של זרעים.

בשום מקרה פלפל סידס או כל גורם אחר המפיץ או סוכן של הזרעים לא יהיו אחראים לכל נזק ממשי, מיוחד, עקיף, מקרי או תוצאתי.

הזרעים עלולים להיות רעילים ואין להשתמש בהם לצריכה של בני אדם או בעלי חיים.

יש לשמור את האריזות והזרעים בתנאי אחסון נאותים עד לשימוש. יש לשמור את האריזות והזרעים במיוחד בטמפרטורה שלא תעלה על  (18 ° 
C) ובתנאים יבשים המוגנים מפני אור השמש.

יש לבדוק את הנביטה כל 10 חודשים.