בראשית – FAR-3001

תכונות הזן
צימוח חזק עם כיסוי עלווה טוב
שיעור גבוה של פרי גדול L, XL
פרי בלוקי מרובע ורגולרי לאורך כל הצמח
פרי מוצק הנשמר היטב על הצמח
צבע פרי אדום עז
יתרונות הזן
ביצוע יציב, מתאים לגידול באזורים שונים ולמגוון מגדלים רחב
מתאים לגידול בתנאי חנטה בחום וקבלת פרי בגודל טוב
עמידות טובה לסידוק בפרי
יכולת הנבה וקבלת יבול גבוה
עמידויות: PM (IR), TSWV (IR), L4
צמח חזק ובריא לגידול אורגני
פרי מרובע ורגולרי בתחילת וסיום העונה
שתילות החל מהשבוע האחרון של יולי
יתרון בגידול לחקלאים האורגניים
מתאים לחקלאים הסובלים מנגיעות בקמחונית