FAR-4101

תכונות הזן
פרי כתום
פרי בלוקי ורגולרי
גודל בינוני עד גדול
צימוח חזק עם כיסוי עלוותי טוב
יתרונות הזן
ביצוע יציב, מתאים לגידול באזורים שונים ולמגוון מגדלים רחב
יכולת הנבה וקבלת יבול גבוה
עמידות: TSWV (IR), L4
ניתן לרווח בביטחון את מרווחי הקטיפים -Rocky
סבילות טובה לקמחונית
שתילות החל מהשבוע האחרון של יולי
מתאים לגידול בבתי רשת, מנהרות וחממות
קטגוריה: תגית: