תמוז – FAR-3002

תכונות הזן
צימוח חזק עם כיסוי עלוותי טוב
חנטה טובה בטמפרטורות גבוהות
שיעור גבוהה של פרי גדול L, XL
פרי בלוקי מרובע ורגולרי
פרי מוצק עם אחסון טוב על הצמח
צבע פרי אדום בוהק
יתרונות הזן 
חנטה טובה וקבלת פרי גדול בחום
עמידות לסידוק בפרי
יכולת הנבה מצוינת
עמידויות: PM (IR), TSWV (IR), L4
מצוין לגידול אצל החקלאים האורגניים, הצמח חזק ובריא
מתאים לגידול באזורים שונים ולמגוון מגדלים רחב
פרי מרובע ורגולרי בתחילת ובסיום העונה
מתאים לשתילות המוקדמות
מתאים לחקלאים הסובלים מנגיעות בקמחונית