אורנית – FAR-4001

תכונות הזן
צימוח בינוני עם כיסוי עלווה טוב
שיעור גבוה של פרי גדול (L)
פרי בלוקי מרובע ורגולרי
פרי מוצק שנשמר מעולה על הצמח –  Rocky
צבע צהוב לימוני
יתרונות הזן
ביצוע יציב, מתאים לגידול באזורים שונים ולמגוון מגדלים רחב
יכולת הנבה וקבלת יבול גבוה
עמידויות: TSWV (IR), L4
נטייה מופחתת להכתמת צבע הפרי
ניתן לרווח בביטחון את מועדי הקטיף  – Rocky
שתילות החל מהשבוע האחרון של חודש יולי ותחילת אוגוסט
מתאים לגידול בחממות ובתי רשת