נופר – FAR-4005

תכונות הזן
פרי צהוב
צימוח חזק עם כיסוי עלוותי טוב
שיעור גבוה של פרי גדול
מעט אפיל (כשבוע)
פרי בלוקי מעט מאורך ורגולרי
פרי מוצק עם השתמרות פרי טובה על הצמח (Rocky)
התחדשות טובה באביב
יתרונות הזן
ביצוע יציב, מתאים לגידול באזורים שונים ולמגוון מגדלים רחב
יכולת הנבה וקבלת יבול גבוה
עמידות: TSWV (IR), L4
ניתן לרווח בביטחון את מרווחי הקטיפים -Rocky
שתילות החל מהשבוע האחרון של יולי
מתאים לגידול בבתי רשת, מנהרות וחממות