אלחנדרה – FAR-3003

מאפייני הזן –
צמח חזק עם כיסוי עלווה בינוני
אחוז גבוה מגודל הפרי L, XL
צורה בלוקי מעט מאורך
פרי יציב עם חיי מדף ארוכים
הבשלה מוקדמת-בינונית
צבע אדום עז
יתרונות הזן –
יכולת הסתגלות גבוהה לאזורים / מגדלים שונים
עמידות גבוהה לסידוק
פוטנציאל יבול גבוה
עמידויות – TSWV (IR), PM (IR), L4.
מתאים למגדלים אורגניים (עמידות לקמחונית)
מתאים להדליה הולנדית
שומר על גודל פרי לאורך הצמח