נויה – FAR-4002

תכונות הזן
צימוח בינוני עם כיסוי עלווה טוב
גודל פרי – L
פרי בלוקי
פרי מוצק שנשמר מעולה על הצמח (rocky)
צבע צהוב
יתרונות הזן
ביצוע יציב, מתאים לגידול באזורים שונים ולמגוון מגדלים רחב
יכולת הנבה וקבלת יבול גבוה
עמידויות: TSWV (IR), L4
ניתן לרווח בביטחון את מועדי הקטיף – Rocky
מתאים לגידול בחממות ובתי רשת